ЗУРГААДАЙ II

Хүний гарын илүү ургасан зургаадугаар хуруу.