ЗУРГААДАЙ I
/ ургамал /

Өндгөлжин чагт навчтай, дан ба хос цэцэгтэй, эх бие нь зургаан судалтай, нэгэн зүйл бут модны нэр, зогдор өвс: дэлгэрэнгүй...

зургаадай таяг зургаадай модоор хийсэн таяг урт наслахын бэлгэдэл
зургаадай эрих зургаадай модон эрих