ААТАН

1. Багавтар, жижгэвтэр, их биш: аатан биетэй (жижгэвтэр биетэй);


2. Өөдсөн чинээ, атигар: аатан тагалцаг (намхан, жаахан, өөдсөн чинээ биетэй гэсэн шоглосон утга), аатан атаалзай дэлгэрэнгүй...
аатан биетэй жижгэвтэр биетэй
аатан тагалцаг намхан, жаахан, өөдсөн чинээ биетэй гэсэн шоглосон утга
аатан атаалзай хуруун чинээ, эрхийн чинээ, атигар