зажлалгүй залгих
а. Юмыг бүхлээр идэх; б. Үг ч дуугаргалгүй дийлэх; в. Аливаа үйлийг амар хялбар хийж гүйцээх гэсэн санаа