ЗАДРУУЛАГЧ

1. Задгай болгогч;


2. Илэрхий болгогч, нууцыг бусдад мэдэгдүүлэгч этгээд: нууц задруулагч (нууцыг илчлэгч, нууц далд зүйлийг илрүүлэгч)᠋᠋;
3. Тэнгэр задруулах үйлийг хийдэг увдистай хүн, задач.