ЗАДРУУЛГА

1. Нууцыг задруулах явдал;


2. Бүтцийг задалж, бүрэлдэхүүнийг салгах явдал.