ЗАЖ

1. Хүний санчиг, цохны тушаа газар: зажийн үс (санчгийн үс), захын араа нь унаж зажийн үс нь дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (өтөлж нас ахих гэсэн санаа);


2. Ямар нэг юмны ойр хавь, өнцөг сэжүүр: зажид суух (өнцөг захад суух).

зажийн үс санчгийн үс
захын араа нь унаж зажийн үс нь цайх өтөлж нас ахих гэсэн санаа
зажид суух өнцөг захад суух