ЗАДУУЛЬ
/ амьтан /

Ногоон өнгөтэй нэгэн зүйл бялзуухай.