ЗАДУУЛАЙ
/ амьтан /

Цэндээхийгээс арай том, ногоон өнгөтэй нэгэн зүйлийн бялзуухай, жадуулай.