хуучин хувцсаа заазлах
өмсөхгүй хуучин муу хувцсаа ялгах