ЖАРМАЛЗАХ I

Хүний тааламжтай байдлаа илрүүлж нүдээ талимааруулан харах: хүүхэд жармалзах (хүүхэд нүдээрээ дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАРМАЛЗАХ II