ЖАРМАЙХ I

Жармагар болох, жалмайх: жармайсан нүүртэй (гөлчийж мөлчийсөн царайтай).

Ижил үг:

ЖАРМАЙХ II