ЖАНДАМ

Цай нийлүүлэн бүлүүрдэх бүслүүр бүхий бяцхан сав.