ЖАНЖАА

Жанжаа нутгаас тодорсон эрдэмт лам, хуврагуудын цол өргөмжлөл; Жанжаагийн урьд төрлийн аравдугаар үе нь алдарт Пагва дэлгэрэнгүй...