ЖАНЖИН

1. Бүх цэргийг ерөнхийлөн захирах дээд албан тушаал - Сүмийн довжоон дээр жанжин Сүхбаатар улаан цэргийн хэдэн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., жанжин малгай (сампин зангидсан шовгор орой, буулгаж сөхөж байхаар хийсэн дөрвөн тал бүхий малгай), жанжин штаб (цэргийн удирдлагын төв байр, цэргийн гол захиргаа), жанжин шугам (ерөнхий гол шугам), жанжны тушаал (ерөнхийлөн захирагчийн тушаал), армийн жанжин (армийн удирдагч), бүх цэргийн жанжин (бүх цэргийн удирдагч), гавшгай жанжин [хуучирсан] (аймшиггүй зоригтой зүрхтэй жанжин), да жанжин [хуучирсан] (тэргүүн жанжин) - Да жанжин танаа өргөн мэдүүлэв. Ардын заргын бичиг., дэд жанжин (жанжны орлогч), их жанжин (өрлөг жанжин), өрлөг жанжин (цэрэг, армийг ерөнхийлөн захирагч), туслах жанжин [хуучирсан] (бүс нутгийн амбан сайд);


2. [шилжсэн] Эзэрхэл, ноёрхол: ах наддаа жанжин [яриа] (ах намайг мэднэ).

жанжин малгай сампин зангидсан шовгор орой, буулгаж сөхөж байхаар хийсэн дөрвөн тал бүхий малгай
жанжин штаб цэргийн удирдлагын төв байр, цэргийн гол захиргаа
жанжин шугам ерөнхий гол шугам
жанжны тушаал ерөнхийлөн захирагчийн тушаал
армийн жанжин армийн удирдагч
бүх цэргийн жанжин бүх цэргийн удирдагч
гавшгай жанжин аймшиггүй зоригтой зүрхтэй жанжин
да жанжин тэргүүн жанжин
дэд жанжин жанжны орлогч
их жанжин өрлөг жанжин
өрлөг жанжин цэрэг, армийг ерөнхийлөн захирагч
туслах жанжин бүс нутгийн амбан сайд
ах наддаа жанжин ах намайг мэднэ