ЖАНЖИРХАЛ

Ноёрхол, ноёрхлоороо бардамнах байдал: жанжирхал тогтоох (ноёрхол бий болгох, дээрэнгүй захиргаа дэлгэрэнгүй...