ЖАНЖУУСАА
/ ургамал /

Урт нь 1,5 метр орчим шар ногоон, шар өнгөтэй ургамал.