ЖАНЛАХ

Жан банзаар жанчих, дэлдэх: ялтныг жанлах [яриа] (хэрэгтнийг жангаар зодох, жанчих).