ЖАНТ I
/ амьтан /

Хөдөө хээр амьдардаг шар эрээн өнгө бүхий хорхой.

Ижил үг:

ЖАНТ II