ЖАНТАЙ I

Ихэс дээдсийг морилоход хөгжим дуугарган угтах үйл, хөгжмийн өргөл.

Ижил үг:

ЖАНТАЙ II