ЖАНЦАН II

Шалтгаан, учир начир: учир жанцан [хоршоо] (хэрэг явдлын шалтгаан нөхцөл, учир байдал).

Ижил үг:

ЖАНЦАН I