ЖАНЦАР
/ ургамал /

Шулуун иш, үсэрхэг навч, хөндий бөөрөнхий хэлбэр бүхий, газраар хэвтэн ургадаг өвс; азаргана.