ЖАНЦАН I

Дуаз - Солонго өнгийн асгатай, жанцан тахил нанчид өргүүштэй жанрайсэгийн өлгий байна гэнэ. Халх ардын дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАНЦАН II