ЖАНХАР

Хот мандлын баримал, сийлбэр дүрс: дүйнхорын жанхар (цагийн хүрдэн).