ЖАНТАГ
/ ургамал /

Буурцагтан овгийн хатуу өргөс, ягаан цэцэг бүхий нэг зүйл өвс, цөл газар ургах ургамал, эмийн найрлагад орно.