ЖАНЗИЙ
/ хуучирсан /

Төрийн жүн вангийн угсаа залгамжлах хөвгүүн.