ЖАНЖИНТАН

Жанжныг хүндэтгэсэн хэлбэр: Тэгээд их жанжинтан мөнөөхөн буудлагын хаалгаар ороод дахин гарч ирээгүй юм байх. дэлгэрэнгүй...Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., жанжинтан айлдах (их жанжин өгүүлэх), жанжинтан морилох (их жанжин залрах).

жанжинтан айлдах их жанжин өгүүлэх
жанжинтан морилох их жанжин залрах