ЖАНЖ :
/ ургамал /

жанж лавар (мөнх ногоон мод, газрын дундад тэнгис хавиар ургадаг).