морь жавхалзах
жавхгар гэдэстэй морины гавшгай хөдлөх