ДЭГС

1. Харвах, буудах, шидэх зэрэгт оновол зохих байнаасаа дээгүүрдэж туссан нь: дэгс буудах (буудахад дэлгэрэнгүй...


2. Хэтрүүлсэн худал хуумгай: худал дэгс ярих (хэтрүүлж худал хэлэх), дэгс буудах (худлаа ярих, дэгсдүүлэх) - дэлгэрэнгүй... Ш.Гаадамба. Билгийн булаг., дэгс яриа (худал яриа).

дэгс буудах буудахад оновол зохих зүйлээ онохгүй алдах
худал дэгс ярих хэтрүүлж худал хэлэх
дэгс буудах худлаа ярих, дэгсдүүлэх
дэгс яриа худал яриа