ДЭГСДҮҮЛЭХ

1. Харвах, буудах, шидэх зэрэгт онох тусгалаас ялимгүй давуулах - Яльгүй дэгсдүүлж бууджээ.дэлгэрэнгүй...


2. Хэтрүүлж худал хуумгай ярих - Одоо л дэгсдүүлж эхэллээ гэж Ацынхан дундаас тэсвэргүй нэг нь алдаад түүндээ бантаж амаа даран нугжийв. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хэтрүүлэн ярьж, хүнийг хуурах.

Худлаа ярьж хүн хуурах

Би ангийнхаа шилдэг сурагч

Зочин 2018-07-29 13:21:58