ДЭГСЛЭХ

Дэгс болох - Санаа дэгслэв. Л.Түдэв. Уулын үер.