ДЭГТЭЙ

Эмх журамтай, ёс горимтой - Одоо яг цэргийн байдлыг ёс дэгтэй, журамтай болгох санаатай байна. дэлгэрэнгүй...