ДЭГСТЭЙ

Дэгс бүхий, хуудуутай: дэгстэй яриа (хэтрүүлсэн үг, санаа орсон, давстай яриа).