ДЭГСХЭН

Нэлээд дэгс - Дэгсхэн яривал сахал нь хүртэл цантайхан шиг сэрвийн харагдаж байна биш үү гэсэн. дэлгэрэнгүй...