ДЭГСДЭХ

1. Онох тусгал чигээс давах: буу дэгсдэх (буу байгаа онохгүй давах);


2. Хэтрүүлж худал хуумгай ярих: дэгсдэж ярих (хуумгай ярих, юмыг хэтрүүлж ярих) - Нутгийнхаа чоныг ганц Дорж бүгдийг нь нударсан дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

буу дэгсдэх буу байгаа онохгүй давах
дэгсдэж ярих хуумгай ярих, юмыг хэтрүүлж ярих