ДРАМ

Тайзнаа тоглох харилцан ярианы хэлбэрээр бичсэн уран зохиолын нэгэн төрөл; яриан жүжиг: драмын жүжиг дэлгэрэнгүй...

драмын жүжиг яриан жүжиг
драмын театр драмын жүжиг тоглох урлагийн газар