дээл доторлох
дээлийн дотоод талыг бөс даавуу, арьс нэхийгээр хийх