алгебрын тоо

бүхэл коэффициентээр алгебрын тэгшитгэлийг хангах тоо