ДОТНОЧЛОХ

Бусдаас илүү үзэх, элгэмсэг хандах - Түүнтэй Сүхбаатар их л дотночилж ярилцав. С.Дашдэндэв. Улаан наран.