ДОТОГШЛОХ

1. Дотогш болох, гол руу нь орох, төв рүү ойртох - Баян-Эрхтийн нутгийн айлууд цөм дотогшлон нүүв. дэлгэрэнгүй...


2. Өвчин эмгэг ахих: хор нь дотогшлох (хорны үйлчилгээ газар авах).