ДОТОГШЛУУЛАХ

Дотогш болгох, дотогш хумих - Үхэр өөрөө таруу идээшлэх дуртай байдгийг харгалзан алсаар тойрон явж аажмаар дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.