ДОТНОЧЛОГЧ

Дотно болгон үзэгч: хаяагаа хадарч, харийг дотночлогч (хань нөхдөөсөө урван, харийг түшиглэгч гэсэн дэлгэрэнгүй...