ДОТНОЧЛОМТГОЙ

Дотночлон үзэх зантай, найрсаг элгэмсэг харьцаатай.