ДАЛБАГАНУУЛАХ

Далбагар юмыг далбага далбага хөдөлгөх: нударга далбагануулах (том нударга савчуулах) - Нударга дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Говийн өндөр., чихээ далбагануулах (том чихээ сул хөдөлгөх).

нударга далбагануулах том нударга савчуулах
чихээ далбагануулах том чихээ сул хөдөлгөх