ДАЙГДАГЧ

Унаа машинд дайгдан явах хүн - Замаас дайгдагчийг буулгах үедээ сайныг заавал ерөөж хэлнэ. дэлгэрэнгүй...