ДАЙГҮҮШИР
/ хуучирсан /

Ноёд дээдэст өгдөг байсан нэгэн зүйлийн цол - Төрбайх нь 1609 онд халх ойрадын хооронд хямрал тэмцэл болоход тал дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор. Халх товчоон.