ДАЙД

1. Газар дэлхий, орон зай: даян дайдын хүн (бүх дэлхийн хүн зон) - Өргөн дайд нүд гялбам цагаан дэлгэрэнгүй... Д.Цэвэгмид. Зохиолын түүвэр;


2. Зах хязгаар нутаг: дайд газар (зах, хязгаар нутаг) - Унасан их далай дайд газартаа, угаасан их далай усандаа, амтат идээнийхээ дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай.

даян дайдын хүн бүх дэлхийн хүн зон
дайд газар зах, хязгаар нутаг