ДАЙЖИХ

1. Орон газар, хүмүүсээс зугтаах, холдох: дайжих зугтах [хоршоо] (дүрвэх), дайжин дэлгэрэнгүй... (орхин явах) - Тэр дороо эргэж цааш дайжиж яваа морины нь жолооноос шүүрэн авч эргэн харав. Ж.Дамдин. Үймээний жил., - Алалдах зэвсгээ хураагаад дайны замаас дайжна. Д.Нямаа. Тэмээний нутаг;


2. Урван холдох - “... мөд эд дайжин ажгуу” хэмээн мэргэдийг зүг зүг хуваалгав. Монголын нууц дэлгэрэнгүй...

дайжих зугтах дүрвэх
дайжин явах орхин явах