ДАЙГДАХ

1. Далимчлан хийлгэж авах;


2. Явдалд тааралдсан бусдын унаа тэргэнд сууж явах - Би ч замын машинд л дайгдаж ирлээ шүү. Ц.Ням-Осор. Юу дэлгэрэнгүй...